x x
x x

O propozycji większych kompetencji dla doradców podatkowych i przywilejów dla podatników informuje Puls Biznesu

x

Szersza reprezentacja przed sądami i zwiększenie zakresu usług to tylko część zmian, które KRDP proponuje w ustawie o doradztwie podatkowym – informuje Puls Biznesu w artykule „Autokontrola na zlecenie podatnika”,  autorstwa red. Iwony Jackowskiej.

„Doradcy podatkowi chcą zwiększenia swoich kompetencji i przywilejów dla podatników. Uważają, że mogą i powinni udzielać porad, opinii i wyjaśnień nie tylko z zakresu podatków, opłat czy ceł, ale też obowiązków związanych z takimi daninami publicznymi, jak składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Chcieliby też m.in. przeprowadzać kontrole doradcze, które wiązałaby się dla klientów z ulgą podatkową. Propozycje te Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP) zawarła w projekcie nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym i przekazała go ministrowi finansów. Prof. Adam Mariański, przewodniczący rady, ma nadzieję, że projekt spotka się z aprobatą resortu. Jak mówi, rozwiązania te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nie tylko jego środowiska, ale też podatników” – napisała autorka w swoim artykule.

„— Staraliśmy się uwzględnić oczekiwania członków naszego samorządu, a także dostosować je do wymogów rynku i oczekiwań ze strony biznesu — podkreśla prof. Adam Mariański. „

„Wspomniana kontrola doradcza, przeprowadzana przez doradców podatkowych dla chętnych do tego firm, na ich zlecenie, miałaby służyć okresowej weryfikacji poprawności wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Kończyłaby się sporządzeniem sprawozdania, zawierającego m.in. opinię co do prawidłowości procedur podatnika lub płatnika, mających zapewnić właściwe wywiązanie się z powinności wobec fiskusa. Jeżeli przedsiębiorca takich nie wdrożył, albo zawierają błędy lub braki, kontrolujący ma wydać raport z rekomendacjami” – informuje Puls Biznesu.

„Według autorów projektu, sprawozdanie z takiej dowolnej weryfikacji powinno być przechowywane przez podatników do upływu terminu przedawnienia zobowiązań powstałych w badanym okresie i mogłoby być także przedkładane organom podatkowym na ich żądanie. KRDP chce, aby minister finansów określił w rozporządzeniu szczegółowe zasady kontroli doradczej. Ponadto proponuje wprowadzenie preferencji dla tych przedsiębiorców, którzy się na nią zdecydują i otrzymają sprawozdanie bez raportu rekomendacji oraz tych, którzy taki raport dostaną i zgodnie z tymi zaleceniami w określonym czasie skorygują swoje rozliczenia. Mogliby oni zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dwukrotność wynagrodzenia za przeprowadzoną kontrolę. Ponadto projekt przewiduje ulgę w podatku dochodowym — w wysokości stanowiącej 0,1 proc. jego kwoty. Odliczenie tego wydatku byłoby jednak limitowane” – czytamy w artykule.

„Doradcy podatkowi chcą też występować w imieniu swoich klientów przed organami i sądami w sprawach karnych skarbowych jako pełnomocnicy posiłkowi. Obecnie reprezentują przedsiębiorców przed sądami administracyjnymi i tylko w sprawach podatkowych czy celnych, w procesach o przestępstwa skarbowe takich uprawnień nie mają. Jeśli projektowana nowela weszłaby w życie w proponowanym brzmieniu, doradca podatkowy mógłby również prowadzić przed sądem sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych” – napisała red. Iwona Jackowska.

Zapraszamy do lektury:
https://www.pb.pl/autokontrola-na-zlecenie-podatnika-932763

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-06-25 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x