Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach już 13 kwietnia

Krajowa Rada Doradców Podatkowych oraz Oddziały Regionalne Krajowej Izby Doradców Podatkowych prowadzą wiele działań krzewiących wiedzę podatkową wśród młodzieży. Flagowym projektem w tym zakresie jest bez wątpienia Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach. To już ósma edycja tego Konkursu, w który zaangażowało się 8 Oddziałów Regionalnych KIDP. Finał Konkursu odbędzie się 13 kwietnia br. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Idea Konkursu zrodziła się w Śląskim Oddziale KIDP. Następnie przystępowały do projektu poszczególne Oddziały KIDP. Pierwszy Śląski Konkurs odbył się w 2009 r. Natomiast I Ogólnopolski Finał Konkursu miał miejsce w 2011 r. W Śląskim Konkursie co roku bierze udział około 100 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, natomiast biorąc pod uwagę całą Polskę, liczba ta sięgała nawet 1230 uczniów.

Akcja ma charakter cykliczny. Do tegorocznej edycji Konkursu przystąpiły następujące Oddziały KIDP: Dolnośląski, Lubuski, Łódzki, Podkarpacki, Pomorski, Śląski, Warmińsko-Mazurski i Zachodniopomorski.

Podstawową misją Konkursu i jego celem jest szerzenie wiedzy prawno-podatkowej wśród uczniów i nauczycieli oraz propagowanie obowiązujących przepisów prawno-podatkowych. Ponadto wydarzenie ma na celu promowanie wiedzy o zawodzie oraz budowanie pozytywnego wizerunku zawodu doradcy podatkowego a także promowanie samorządu zawodowego doradców podatkowych jako organizacji aktywnie działającej na rzecz edukacji w zakresie podatków.

W szkołach organizowane są spotkania z młodzieżą, pogadanki dla nauczycieli prowadzone przez doradców podatkowych. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest pani Iwona Wojsław, doradca podatkowy ze Śląskiego Oddziału KIDP. Patronat honorowy nad Konkursem objął Śląski Kurator Oświaty.

W dniu 15 marca 2018 r. na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się X Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach, w którym wzięło udział 92 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Teraz czas na III etap ogólnopolski.

III etap Konkursu składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna polega na przeprowadzeniu zamkniętego testu wielokrotnego wyboru, który trwa 30 minut i obejmuje 20 pytań. Do części ustnej przechodzi do 25 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu. Cześć ustna polega na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania.

Informacje o Konkursie znajdują się na stronach poszczególnych Oddziałów KIDP uczestniczących w wydarzeniu, portalach społecznościowych oraz na stronie Silesia.kidp.pl.

Przykładowo,   Lubuski Konkurs Wiedzy o Podatkach z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu, który został objęty patronatem honorowym przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim oraz patronatem medialnym przez Gazetę Lubuską, była „Swoboda działalności gospodarczej”. W finale wojewódzkim, który odbył się dnia 15 marca 2018 roku, udział wzięło 21 uczniów. Z ramienia Lubuskiego Kuratorium Oświaty do udziału w II etapie Konkursu wydelegowano Panią Katarzynę Dąbrowę – Starszego wizytatora z Delegatury w Zielonej Górze. Uczniowie biorący udział w II etapie III Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach otrzymali zaświadczenia, finaliści dyplomy, natomiast nauczyciele podziękowania za pomoc w przygotowaniu młodzieży do udziału w Konkursie. Laureatami tegorocznego konkursu zostali:
- Tomasz Świątek z I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie (I miejsce),
- Joanna Węglewska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach (II miejsce),
- Arkadiusz Porzucek z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach (III miejsce).

W Konkurs zaangażował się też Oddział Warmińsko-Mazurski. W dniu 15 marca 2018 r. w salach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się VIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Patronat honorowy nad Konkursem objął Pan Prof. dr hab. Jerzy Kasprzak, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Kurator Oświaty w Olsztynie Pan Krzysztof Marek Nowacki. Laureatami tegorocznego konkursu zostali:
I miejsce – Pani Aleksandra Bludau, Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie
II miejsce – Pan Łukasz Łużyński, Zespół Szkół w Lubawie
III miejsce – Pan Damian Tuszyński, Zespół Szkół w Lubawie
IV miejsce – Pani Zuzanna Kołecka, Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie
V miejsce – Pani Sylwia Pruchniewska, Zespół Szkół w Lubawie

Zwycięzcy konkursów zakwalifikowali się do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się dnia 13 kwietnia 2018 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zarówno Krajowa Rada Doradców Podatkowych, jak i Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych prowadzą także  wiele innych działań, współpracując  z uczelniami oraz kołami studenckimi.

Przykładowo, Wielkopolski Oddział KIDP aktywnie wspiera edukację studentów, a także propagowanie wiedzy prawno-podatkowej, współpracując z uczelniami wyższymi takimi jak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, a także ze studenckimi stowarzyszeniami i kołami naukowymi między innymi z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań, Studenckim Kołem Naukowym Finansów Przedsiębiorstw „Kapitał" oraz z Kołem Naukowym Prawa Finansowego „Pecunia”.

W ramach wieloletniej współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań od marca do maja 2018 r. wspólnie realizowane są trzy projekty. W dniach 19-21.03.2018 r. odbyły się Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych. W kwietniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa Nieruchomości: Prawo w przestrzeni biznesu” natomiast w maju  Dni Prawnika.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych także wspiera inicjatywy studenckich kół naukowych, obejmując je patronatem i udzielając wsparcia merytorycznego.

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.DATA PUBLIKACJI: 2018-03-23 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x