x x
x x

Prof. Adam Mariański nowym Przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Prof. Adam Mariański, nowy przewodniczący KRDP: utrzymać tajemnicę zawodową doradców podatkowych – depesza Polskiej Agencji PrasowejFOTO: prof. Adam Mariański, przewodniczący KRDP 


Ochrona i umocnienie tajemnicy zawodowej doradców podatkowych, a także dalszy rozwój doradztwa podatkowego w Polsce i współpraca z organami państwa, tak by ułatwiać podatnikom wykonywanie obowiązków podatkowych - to zdaniem prof. Adama Mariańskiego, nowo wybranego przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, główne wyzwania na najbliższe cztery lata dla samorządu tej grupy zawodowej.


Prof. Adam Mariański, który na co dzień prowadzi kancelarię w Łodzi, został wybrany na przewodniczącego KRDP w niedzielę w trakcie V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych. Zjazd trwał w Warszawie od piątku. 

„Przede wszystkim chciałbym, żeby doradca podatkowy był postrzegany jako zaufany doradca podatnika, głównie przedsiębiorcy, ale nie tylko: mam na myśli także rodziny i firmy rodzinne oraz problemy w zakresie sukcesji biznesu, przed którymi wiele z nich obecnie stoi” - mówił prof. Mariański w rozmowie z PAP. 

„Doradcy podatkowi mają największą wiedzę i kontakt z bieżącą działalnością swoich klientów, bo większość naszych klientów to przedsiębiorcy. Dzisiaj nie mają oni prostych możliwości działania, bo przepisy bardzo często i szybko się zmieniają, są niejasne i niestety budzą wątpliwości, a rozstrzygnięcie wyroku administracyjnego w sądzie administracyjnym trwa dość długo. Wszystko to powoduje, że podatnicy mają pewną niechęć do prawa podatkowego i organów podatkowych” - mówił prof. Mariański. Jak dodał, zmiana podejścia podatników w tym obszarze jest istotnym elementem w zakresie budowania zaufania, a następnie wykonywania obowiązków podatkowych. 

Prof. Mariański podkreślił, że tajemnica zawodowa jest fundamentalnym elementem zawodów zaufania publicznego, do których zalicza się doradca podatkowy. „Uchylenie tajemnicy zawodowej, bądź jakakolwiek w nią ingerencja, byłoby istotnym zmniejszeniem roli doradcy podatkowego jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego. Dlatego Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjęła w tym zakresie uchwałę, że obowiązek raportowania tzw. schematów podatkowych nie powinien ciążyć na doradcy podatkowym. Nie zgadzamy się na uchylenie tajemnicy zawodowej zarówno dla doradców podatkowych, jak i innych zawodów zaufania publicznego” - poinformował. 

Na ten problem w pierwszym dniu Zjazdu zwróciła uwagę również ustępująca przewodnicząca KRDP, prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic. „Wprowadzenie instytucji MDR (raportowania tzw. schematów podatkowych) powinno zostać dokonane z poszanowaniem istoty i zakresu tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego” - zaznaczyła. Wyraziła również nadzieję, że MF uporządkuje kwestie związane z deregulacją rynku usług doradczych i przywróci doradcom podatkowym uprawnienia w zakresie prowadzenia usługowego ewidencji podatkowych. 

Prof. Glumińska-Pawlic mówiła również o tym, co w minionych 4 latach udało się osiągnąć samorządowi. „Powołaliśmy Radę Naukową przy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych złożoną z tytularnych profesorów prawa podatkowego. Rozbudowaliśmy kontakty międzynarodowe zapoczątkowane przez poprzedników, byliśmy organizatorami kongresu CFE” (ang. Confederation Fiscale Europeenne), który odbył się w Warszawie” - mówiła prof. Glumińska-Pawlic. Według niej, pozostałe osiągnięcia, to m.in. zachęcenie do podjęcia tego zawodu wielu młodych osób, liczne szkolenia i konferencje mające na celu wspieranie osób kształcących się w tym kierunku, a także m.in. informatyzacja Izby. 

Jeszcze zanim wybrano nowe władze KRDP, przedstawiciele wielu instytucji, które współpracują z doradcami podatkowymi, mówili o znaczeniu tego zawodu. 

„Postrzegamy doradców podatkowych jako istotnego partnera w przestrzeganiu prawa podatkowego i myślę, że będziemy w Ministerstwie Finansów robić dużo, żeby pozycję doradztwa podatkowego wzmocnić” - oświadczył dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Filip Świtała. 

W ocenie wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, Ryszarda Ostrowskiego, współpraca z doradcami podatkowymi to nie tylko wspólne kancelarie i współdziałanie w ramach zawodu zaufania publicznego, ale to też pewien system wartości wspólnie reprezentowany przez te samorządy. „Obecnie najistotniejszą dla nas rzeczą jest kwestia wspólnych zabiegów o zachowanie tajemnicy zawodowej, co jest związane z kwestią informowania o systemach podatkowych” - zaznaczył. 

Wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Paulina Hennig-Kloska, mówiąc o współpracy z doradcami podatkowymi podkreśliła, że istotne jest, by nie tylko uszczelniać system podatkowy, ale również dążyć do tego, by prawo podatkowe było przestrzegane. „Przy wprowadzaniu zmian systemowych jesteśmy zwolennikiem uproszczeń, likwidacji progów, luk w prawie, tak aby było ono proste, przyjemne i w ten sposób uniemożliwiało jego nieprzestrzeganie. Myślę, że w interesie polskich podatników i polskich przedsiębiorców jest też likwidowanie szarej strefy. Niezależnie jednak od tego, kto i jaką rolę odegra w procesie uszczelnienia systemu podatkowego i tworzenia podatków w Polsce, najważniejsze jest to, żeby wiedzieć jakie efekty tworzenia nowego prawa podatkowego są tam, gdzie to prawo jest używane i gdzie prawo ma swoje skutki” - mówiła, podkreślając rolę doradców podatkowych. 

O współpracy z doradcami podatkowymi mówili również przedstawiciele innych samorządów zawodowych. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas podkreśliła, że KIDP bardzo pomaga 300-tysięcznej rzeszy pielęgniarek i położnych pracujących w Polsce, szczególnie w rozliczaniu podatków przy finansowaniu licznych szkoleń i kursów zawodowych. Z kolei Jacek Łukaszewicz z Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej mówił, że istotne jest, by przedstawiciele samorządów zaufania publicznego, stale ze sobą współpracowali ze względu na znaczenie wspólnych wartości zawodowych. „To się dzieje; nasza współpraca istnieje, za to dziękuję” - oświadczył. 

Robert Oliwa, przewodniczący Komitetu Podatkowego Pracodawców RP odczytał list prezydenta Pracodawców RP, Andrzeja Malinowskiego. „Dziś doradca podatkowy to dla przedsiębiorców nie tylko synonim znawcy prawa podatkowego, ale i eksperta w zakresie rachunkowości, ekonomii i biznesu. Doradcy są nieocenionymi partnerami w biznesie, bez nich rozwój tych firm nie byłby w rzeczywistości możliwy - napisał Malinowski. 

Krajowa Rada Doradców Podatkowych kieruje działalnością samorządu zawodowego. Wśród statutowych zadań Rady jest m.in. reprezentowanie Izby i współpraca z organami władzy, administracji państwowej i samorządowej, instytucjami naukowymi, organizacjami gospodarczymi i społecznymi oraz międzynarodowymi organizacjami zawodowymi, a także podejmowanie działań w celu propagowania pozytywnego wizerunku korporacji i zawodu doradcy podatkowego. 

V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przyjął uchwałę, w której zobowiązał KRDP do podejmowania wszelkich możliwych działań mających na celu ochronę i umocnienie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez doradców podatkowych. Przyjęto też uchwałę programową na kolejne 4 lata, w której określono zadania dla nowo wybranej Rady. Jednym z nich mają być działania zmierzające do zmiany struktury organizacyjnej samorządu doradców podatkowych, w szczególności utworzenia okręgowych izb doradców podatkowych posiadających osobowość prawną. 


*** 

Adam Mariański - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; doradca podatkowy, partner zarządzający w Mariański Group, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Członek zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (ang. International Fiscal Association), członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (ang. European Association of Tax Law Professors) oraz Rady Programowej "Przeglądu Podatkowego". Autor i współautor ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym monografii, artykułów, glos, opinii oraz kilku praktycznych komentarzy. Zajmuje się głównie prawem finansowym, zarówno w zakresie doradztwa podatkowego, jak i postępowań administracyjnych. Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach podatku dochodowego od osób prawnych, odpowiedzialności osób trzecich, sukcesji podatkowej, kontroli i postępowania podatkowe, ochrony praw jednostki w prawie podatkowym. Prowadzi szkolenia zarówno dla doradców podatkowych, jak i pracowników organów podatkowych. Wielokrotnie doradzał organizacjom samorządowym, w tym także władzom lokalnym. Aktywnie uczestniczy w procedurach legislacyjnych dotyczących prawa podatkowego. 

 

(Źródło: Centrum Prasowe PAP)

Informacja o dystrybucji depeszy:

 

Informacja Prof. Adam Mariański, nowy przewodniczący KRDP: utrzymać tajemnicę zawodową doradców podatkowych została opublikowana dnia 15.01.2018 r.

- na stronie internetowej Centrum Prasowego PAP: 

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/112724,,prof-adam-marianski-nowy-przewodniczacy-krdp-utrzymac-tajemnice-zawodowa-doradcow-podatkowych

- https://www.youtube.com/watch?v=i7GvW3wx3jk

- na stronie internetowej PAP

- platforma serwisowa (CSI - Codzienny Serwis Informacyjny) 


Informacja została także wysłana za pośrednictwem Serwisu on-line do dziennikarzy zainteresowanych tematyką: Biznes/ Ekonomia oraz Newsletterem CP PAP do jego subskrybentów.

 

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

 

DATA PUBLIKACJI: 2018-01-15 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x