x x
x x

Rewolucyjne zmiany w podatkach wdrożyć muszą podatnicy przy wsparciu doradców podatkowych - depesza Polskiej Agencji Prasowej

Grudzień to czas, w którym zarówno podatnicy, jak i doradcy podatkowi muszą zmierzyć się z lawiną zmian przepisów, które zazwyczaj wchodzą w życie z początkiem przyszłego roku. Ale to także czas spotkań wigilijnych, które są okazją do podsumowań, ocen, wymiany poglądów. A każda okazja jest dobra do tego aby promować zawód doradcy podatkowego i samorządu. To właśnie uroczysta kolacja wigilijna zorganizowana przez Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP stała się pretekstem do tego aby podatnikom, przedsiębiorcom przypomnieć o zawodzie doradcy podatkowego i jego roli w odnalezieniu się w gąszczu nowych przepisów i obowiązków oraz złożyć serdeczne życzenia.

Z inicjatywy Rzecznika KRDP powstała depesza polskiej Agencji Prasowej, informująca o tym wydarzeniu i wskazująca na niektóre obowiązki czekające podatników.


„Podpisując wielostronny instrument - Multi Lateral Instrument (MLI), państwa zgodziły się zmieniać dotychczasowe dwustronne umowy podatkowe. Polska ma zmienić 78 umów o unikaniu podwójnego podatkowania.” – napisano w depeszy.

Podkreślono, że przedsiębiorcy będą mieli także obwiązek składnia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych mimo, że nie wynika on z Projektu BEPS ani żadnej Dyrektywy. Wszystkie te obciążenia są uciążliwe dla przedsiębiorców i wymagają wsparcia doradców podatkowych.

„Zmiany w systemie podatkowym w roku 2017 były rewolucyjne - zarówno w skali kraju, jak i w skali międzynarodowej. Doradcy podatkowi, podsumowując mijający rok patrzą jednocześnie z niepokojem w przyszłość” - stwierdziła Hanna Szarpak, wiceprzewodnicząca Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podkreśliła, że „reformy wymagają wysiłku i pracy. Przyjęte odgórnie zmiany w przepisach podatkowych wdrażają podatnicy, z pomocą doradców podatkowych. A zmian było mnóstwo.

Zmiany w skali międzynarodowej bezpośrednio wpływają na opodatkowanie w Polsce. Największy wpływ w roku 2017 wywarło wdrażanie projektu BEPS opracowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczącego erozji podstawy opodatkowania i przesuwania zysku.

Celem Planu BEPS jest zamknięcie luk w prawie, które były wykorzystywane do transferu zysku za granice, aby w rezultacie zysk został opodatkowany w kraju, w którym powstaje. W roku 2017 prawie wszystkie państwa na świecie wdrożyły raport CBC - czyli sprawozdanie wg krajów. Rządy będą wymieniać ten raport między sobą i dowiedzą się gdzie przedsiębiorstwa wielonarodowe generują zyski, w którym kraju posiadają aktywa niezbędne do wygenerowani zysku, a w którym kraju zgłaszają ten zysk do opodatkowania. „Pierwsza taka wymiana raportów CBC nastąpi w roku 2018 za rok 2016. Reperkusje tego mogą być poważne i mogą zaważyć na wzajemnych relacjach między państwami. Skutki tego również odczują polscy podatnicy” - podkreśliła Hanna Szarpak.

Kolejną znacząca inicjatywą w zakresie międzynarodowego opodatkowani, na którą zwróciła uwagę wiceprzewodnicząca Mazowieckiego Oddziału KIDP było podpisanie wielostronnego instrumentu - Multi Lateral Instrument (MLI), gdzie za jednym podpisem państwa zgodziły się zmieniać dotychczasowe dwustronne umowy podatkowe. „Polska zgodziła się zmienić 78 umów o unikaniu podwójnego podatkowania” - zauważyła Hanna Szarpak.

Jak widać, cel Projektu BEPS, aby skoordynować działania państw, w celu ograniczenia luk podatkowych jest realizowany konsekwentnie.

Przechodząc na grunt krajowy, Hanna Szarpak podkreśliła, że „Projekt BEPS, często wspomagany dyrektywami unijnymi jest również wprowadzany i już wywiera skutki w opodatkowaniu polskich podmiotów. Między innymi jest to obowiązek sporządzania nowych dokumentacji podatkowych do cen transferowych, kosztownych analiz porównawczych, wypełniania deklaracji CIT-TP czy PIT-TP”.

Wskazała na fakt, że dojdzie też obwiązek składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych - obwiązek spotykany chyba tylko w Polsce, bo nie wynika z Projektu BEPS ani żadnej Dyrektywy. „Pracy w tym zakresie jest dużo - wymaga to od przedsiębiorców nie tylko wygospodarowania środków na sporządzenie dokumentacji czy analiz porównawczych, ale przede wszystkim poświęcenia dużo czasu na zbieranie danych. Problem w tym, że w Polsce wprowadzono bardzo niskie progi, od których powstaje obwiązek sporządzenia dokumentacji przez małe i średnie podmioty (MŚP)” - podkreśliła Hanna Szarpak. Drugim problemem, na który wskazała, w kraju jest objęcie tym obowiązkiem firm powiązanych rodzinnie: „Wysoce niestosowne jest opisywanie w dokumentacji przeznaczonej dla władz podatkowych jak dla przykładu rozwód taty wpływa na poziom cen pomiędzy firmami?”.

Doradcy podatkowi odnieśli się też do podatku VAT. Ich zdaniem zmiany nie powodują konieczności poświęcenia aż tak dużo czasu, ale zamiast tego są bardziej niebezpieczne. „Podatek VAT to istne pole minowe. I to zarówno dla przedsiębiorców jak i dla doradców podatkowych” - podkreśliła Hanna Szarpak. Zwróciła uwagę, że podzielona płatność - to system dwóch kont, gdzie każda płatność automatycznie jest podzielona przez bank i wg deklaracji podatnika wchodzi na dwa konta: konto do operacji biznesowych i konto do operacji związanych z podatkiem VAT. Jej zdaniem, chociaż wprowadzenie tej rewolucji zostało odroczone prawdopodobnie do 1 lipca to jest się czego obawiać. Zachodzi groźba utraty płynności. Mogą powstać zatory płatnicze i sparaliżować gospodarkę.

Inne planowane zmiany jak podłączenie kas fiskalnych on-line czy uznawanie kosztów, ale tylko wtedy gdy zapłata została dokonana na rachunek bankowy znajdujący się w wykazie kont prowadzonych przez władze podatkowe to kolejne koszmary, z którymi będą musieli się zmierzyć doradcy podatkowi i przedsiębiorcy.

Zdaniem Hanny Szarpak to co jest ważne przy dokonywaniu zmian, a są one konieczne, to uprzedni dialog, dyskusja jeszcze przed uchwaleniem przepisów. „Chodzi o konstruktywny dialog czy konsultacje w celu uwzględnienia realiów czy specyficznych cech każdej branży, a nie egoistycznego lobbingu dążącego do uzyskania uprzywilejowanej pozycji poprzez system podatkowy” - podkreśliła Hanna Szarpak. Przykładem konstruktywnego dialogu może być zdaniem wiceprzewodniczącej Mazowieckiego OKIDP zmniejszenie rygorów związanych z ograniczeniem zaliczania do kosztów wydatków na usługi niematerialne czy licencji. Inny przykład, jaki podała, to dialog z sektorem finansowym, dzięki któremu przepis o podziale przychodów na dwa źródła nie będzie dotyczył instytucji finansowych, gdyż byłby to kompletny nonsens, niemożliwy do realizacji.

Jej zdaniem, przykładem braku dialogu są niskie progi sporządzania dokumentacji przez MŚP. Istnieją stowarzyszenia branżowe czy stowarzyszenia MŚP, ale małe i średnie przedsiębiorstwa niechętnie do nich wstępują, a te stowarzyszenia, które istnieją praktycznie nie uczestniczą w procesie legislacyjnym.

„Dzięki konsultacjom powstają bardziej precyzyjne i jasne przepisy, które lepiej przystają do realiów gospodarczych. Dzięki temu unika się kłopotów w biznesie, unika się kosztownych postępowań czy sporów przed sądami” - podsumowała wiceprzewodnicząca Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. „Profilaktyka przede wszystkim. Wcześniejsze przygotowanie zamiast rozpoznania w boju - powiedział pewien znany sędzia sądu administracyjnego” - dodała.

Okazją do takich merytorycznych dyskusji i podsumowań oraz wymiany poglądów była uroczysta kolacja wigilijna, zorganizowana przez Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, przy Placu Bankowym w Warszawie.

W kolacji uczestniczyli nie tylko doradcy podatkowi z Regionu Mazowsza, ale też zaproszeni goście - przedstawiciele innych samorządów zawodów zaufania publicznego, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Finansów, przedstawiciele świata nauki.

Zebranych powitał przewodniczący Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych Paweł Trojanek.

Krótką informacje o kolekcji obrazów przedstawiła dyrektor muzeum Joanna Grzybowska. Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II jest unikalne, zarówno ze względu na zgromadzoną kolekcję malarstwa europejskiego od XIV do XX wieku, jak i ze względu na ogromną wartość artystyczną, historyczną i materialną dla Narodu Polskiego.

Zbiór ponad 400 dzieł sztuki europejskiej został podarowany przez Zbigniewa i Janinę Carroll-Porczyński - jako dar dla całego narodu. Kolekcja ze względu na swoją kompozycję stanowi unikalny zbiór w skali muzealnictwa europejskiego, zgromadzone dzieła zostały podzielone na pięć bloków tematycznych: Biblia i święci, Portret, Mitologia i alegoria, Matka i Dziecko, Pejzaż i martwa natura. W kolekcji znajduje się jedyny w Polsce obraz Vincenta Van Gogha "Farma w Hoogeveen" malowany w Hadze 1883 roku.

Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP, razem z prof. dr hab. Jadwigą Glumińską-Pawlic, Przewodniczącą Krajowej Rady Doradców Podatkowych życzą  wszystkim podatnikom, przedsiębiorcom w Nowym Roku - zmian, które ochronią gospodarkę przed nieuczciwymi praktykami, przed uchylaniem się od opodatkowania, a jednocześnie przepisów jasnych, proporcjonalnych do rozmiaru podmiotów, a przede wszystkim życzliwego, przyjaznego i pomocnego nastawienia aparatu skarbowego do podatników, pamiętając, że to na podatnikach spoczywa ciężar wprowadzania tych zmian.

Z tej pięknej Sali Rotundy w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II i w tej atmosferze pojednania i wzajemnego zrozumienia doradcy podatkowi przesyłają wszystkim przedsiębiorcom oraz indywidualnym podatnikom serdeczne życzenia Wesołych Świąt i Pomyślnego Nowego Roku 2018 (www.mazowiecki.kidp.pl).

Więcej:
http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/111477,,rewolucyjne-zmiany-w-podatkach-wdrozyc-musza-podatnicy-przy-wsparciu-doradcow-podatkowych

oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

DATA PUBLIKACJI: 2017-12-21 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x