x x
x x

Rzeczpospolita o tajemnicy zawodowej doradców podatkowych

„Możemy wspomagać walkę z oszustwami, jeżeli nie wkracza to w sferę tajemnicy zawodowej – deklaruje samorząd” – pod takim tytułem ukazał się artykuł w Rzeczpospolitej autorstwa redaktora Pawła Rochowicza, będący pokłosiem poniedziałkowego śniadania prasowego, zorganizowanego przez KRDP w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej. Podczas spotkania z dziennikarzami zaprezentowano m.in. stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych.

„Planowane przez Ministerstwo Finansów nowe środki walki z oszustwami podatkowymi zakładają, że podatnicy i ich konsultanci będą zobowiązani do zgłaszania schematów działania, które mogą stanowić omijanie prawa i tym samym unikania podatków. W najbardziej rygorystycznej wersji rozważanej przez MF taki obowiązek miałby obejmować fazę planowania schematów biznesowych, ich wdrażania u podatnika, a także ich działania” – napisano w Rzeczpospolitej.

Podkreślono, że do takiego podejścia krytycznie odnosi się Krajowa Rada Doradców Podatkowych. W specjalnym oświadczeniu zauważa, że jakkolwiek popiera walkę z oszustwami, to „planowany obowiązek raportowania schematów podatkowych, może być przez nas zaakceptowany tylko wtedy, kiedy nie doprowadzi do naruszenia tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego". Rzeczpospolita podkreśla, że Rada zauważa, iż fiskus ma dziś wiele innych źródeł pozyskiwania informacji na temat schematów podatkowych. Samorząd doradców podkreśla, że dzięki nim MF wydaje liczne ostrzeżenia i wyjaśnienia, a także interpretacje ogólne, które już teraz spełniają cele planowanych nowych regulacji.

„Na poniedziałkowej konferencji wiceprzewodniczący KRDP Dariusz M. Malinowski zauważył, że w skrajnym przypadku jego zawód może zacząć być postrzegany podobnie do kontrolera skarbowego, a nie zawodu zaufania publicznego. – Chcielibyśmy tego uniknąć. Przecież obowiązują nas reguły tajemnicy zawodowej i ślubowanie, jakie składaliśmy – zaznacza Malinowski” – zauważono w Rzeczpospolitej.

„Jak zauważył Mariusz Cieśla, skarbnik KRDP, optymalnym rozwiązaniem byłby model stosowany w Wielkiej Brytanii. – Rola doradcy ogranicza się tam do uprzedzenia klienta, że o takich schematach ma poinformować administrację skarbową. To po stronie podatnika, a nie doradcy leży tam taki obowiązek – przypomniał Cieśla” – wspomniano w artykule.

Więcej:
http://www.rp.pl/Firma/311219974-Doradcy-podatkowi-walka-z-oszustwami-podatkowymi-a-tajemnica-zawodowa.html

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

DATA PUBLIKACJI: 2017-11-21 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x