x x
x x

Doradcy podatkowi wobec nadprodukcji prawa w Polsce

x

Pod takim tytułem Polska Agencja Prasowa opublikowała kolejną depeszę poruszającą tematykę doradztwa podatkowego w Polsce i Jubileuszu 20-lecia ustawy o doradztwie podatkowym.

”Aby być na bieżąco ze zmianami w prawie, każdy powinien czytać akty prawne przez 4 godziny 15 minut, pięć dni w tygodniu - wynika z raportu "Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce" opublikowanego pod koniec października przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton. Na szczęście dla przeciętnych obywateli i przedsiębiorców, od 20 lat tę obowiązkową lekturę biorą na siebie doradcy podatkowi. A eksperci z Krajowej Rady Doradców Podatkowych czytają i opiniują projekty aktów prawnych związanych z podatkami, starając się mieć wpływ na jakość stanowionego prawa.

Nawet specjalistom, którzy, według wspomnianego raportu są zmuszani do czytania średnio 127. stron aktów prawnych dziennie, coraz trudniej poruszać się w gąszczu zmian. W wywiadach, na które jakimś cudem znajdują trochę czasu, dość zgodnie twierdzą, że nadprodukcji paragrafów brakuje wizji, że systemu podatkowego w Polsce właściwie nie ma, a to co jest dziurawe i niespójne, wciąż jest łatane systemem patchworkowym.

Doradcy podatkowi proponują kolejnym władzom ściślejszą współpracę, jednak odzew jest niewielki, a zaproszenia do opiniowania kolejnych patchworków legislacyjnych wysyłane "według rozdzielnika", czyli służbowo i jak najbardziej zgodnie z przepisami.

Po latach reformowania systemu podatkowego legislacyjna kreatywność wyhamowała nagle na początku 2016 roku, aby jednak powrócić ze zdwojoną siłą w III kwartale br.

Grant Thornton podaje w swoim raporcie, że w tym czasie weszło w życie aż prawie 8 tys. stron aktów prawnych, co stanowi wzrost o 1/5 w skali roku.

Bicie kolejnych rekordów prowadzi do tego, że za 10 lat nawet najbardziej zdyscyplinowany, sumienny i interdyscyplinarny prawnik i ekonomista w jednej osobie nie zdoła opanować wszystkich zmian, tekstów źródłowych (np. tekstów jednolitych ustaw, które są nowelizowane) oraz interpretacji podatkowych (w skali roku wydawanych jest ich przeszło 30 tys.). Resztki złudzeń straci, gdy będzie jeszcze chciał zapoznać się z najbardziej istotnymi orzeczeniami sądów administracyjnych. Tymczasem doradcy podatkowi zapewniają, że dają radę. Trudno im nie wierzyć, gdyż wśród wszystkich zawodów prawniczych są najczęściej wybierani do reprezentowania interesów podatników przed sądami administracyjnymi.

Przy okazji przypominają, że ich podstawowym zadaniem jest unikanie takich problemów z podatkami, czyli pomoc w prawidłowym ustaleniu zobowiązań podatkowych, doborze właściwych rozwiązań i optymalnym, zgodnym z prawem rozliczaniu się z fiskusem.

Profesjonalnego wsparcia setkom tysięcy obywateli udziela w całym kraju już 8831 doradców podatkowych. Do końca roku ich grono powiększy się o niemal 250 osób, czyli w sumie będzie ich ponad 9 tysięcy.

Zainteresowanie wykonywaniem tego niełatwego zawodu nie słabnie. Jednak droga do celu prowadzi przez liczne szkolenia i egzaminy, których zwieńczeniem jest złożenie ślubowania. Jego rota nie zmieniła się i brzmi następująco: "Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich".

Ślubowanie jest konieczne, gdyż zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego, którego zasady działania uregulowane zostały w uchwalonej przez Sejm 5 lipca 1996 r. ustawie o doradztwie podatkowym.

Przypominano o niej wielokrotnie przy okazji obchodów jubileuszu 20-lecia. Krajowa Izba Doradców Podatkowych zorganizowała w tym roku wiele konferencji, szkoleń i pikników.

W października we Wrocławiu odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja "Podatki bez granic". Jej tematem przewodnim był "Doradca podatkowy zawodem zaufania publicznego". Konferencję rozpoczął wykład prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego, członka Rady Naukowej przy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych i prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic, przewodniczącej KRDP. W spotkaniu uczestniczyli doradcy podatkowi z wielu państw.

Z kolei w listopadzie Zarząd Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zorganizował w Łańcucie IV Podkarpacką Konferencję pod hasłem przewodnim "Odpowiedzialność w prawie podatkowym". Przedsięwzięciu patronowały Wydziały Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wydarzeniem roku organizowanym przez Śląski Oddział KIDP jest XIV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika", która odbędzie się(odbyła się) 14 listopada w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach. Temat wiodący konferencji to "Czy w Polsce istnieje system podatkowy?" W programie przewidziano wykłady, które poprowadzą profesorowie, sędziowie oraz doktorzy nauk prawnych.

Więcej:

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/65085,,doradcy-podatkowi-wobec-nadprodukcji-prawa-w-polsce-(centrum-prasowe-pap)

http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/doradcy-podatkowi-wobec-nadprodukcji-prawa-w-polsce

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/doradcy-podatkowi-4-godziny-i-15-minut-dziennie-zajmuje-czytanie-nowych-aktow

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2016-11-15 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x