Spis wyborców Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby

Spis wyborców w poszczególnych okręgach wyborczych, publikowany zgodnie z brzmieniem § 8 ust. 1 uchwały nr 297/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad wyboru delegatów na IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych oraz zasad działania komisji wyborczych i komisji skrutacyjnych Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby (§ 8 ust. 1. „KRDP sporządza spis wyborców w poszczególnych okręgach wyborczych i publikuje go na stronach internetowych KIDP, najpóźniej na 21 dni przed terminem zwołania pierwszego zgromadzenia wyborczego.”)

REGIONALNY ODDZIAŁ KIDP

Dolnośląski
Kujawsko-Pomorski
Lubelski
Lubuski
Łódzki
Mazowiecki
Małopolski
Opolski
Podkarpacki
Pomorski
Podlaski
Śląski
Świętokrzyski
Wielkopolski
Warmińsko-Mazurski
Zachodniopomorski

stan na dzień 18 września 2013 roku

DATA PUBLIKACJI: 2013-09-10 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x