x x
x x

Szcze ne wmerła Ukrajiny ni sława, ni wola (apel)

x

Koleżanki, Koledzy,

doradcy podatkowi.

Za wschodnią granicą Polski rozgrywa się dramat, którego rozmiarów jeszcze kilka dni temu nie byliśmy w stanie sobie wyobrazić.  Każdy z nas stara się w miarę możliwości nieść pomoc obywatelom Ukrainy szukającym w naszej Ojczyźnie schronienia przed wojną.

Działając razem jesteśmy w stanie pomóc bardziej.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych podjęły współpracę, której celem będzie:

·      - zorganizowanie zbiórki pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc rzeczową i finansową uchodźcom z Ukrainy, 

·      - promowanie wszelkich inicjatyw zbierania środków finansowych, które w całości będą przekazane na zakup i wysyłkę na Ukrainę środków medycznych (opatrunków i leków itp.)

·      - stworzenie i obsługa bazy doradców podatkowych, którzy deklarują pomoc w udostępnieniu ukraińskim uchodźcom dachu nad głową (dot. przede wszystkim kobiet, dzieci i starców) 

·      - stworzenie i obsługa bazy wolontariuszy - doradców podatkowych, którzy deklarują pomoc w transporcie uchodźców ukraińskich z granicy

·      - finansowanie i pomoc w zakwaterowaniu, wyżywieniu, leczeniu i wszelkich innych formach zabezpieczenia bytu uchodźców.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

prosimy o dokonywanie wpłat darowizn na konto naszej Ogólnopolskiej Fundacji Doradców Podatkowych z dopiskiem "Ukraina"

na konto  82 1020 2313 0000 3102 0421 1173 w Banku PKO BP

Wszystkie wpłaty będą przeznaczone na taką formę pomocy, jaka okaże się niezbędna, aby nasi najbliżsi Sąsiedzi z Ukrainy mogli przetrwać ten najgorszy czas.

Równocześnie zwrócimy się do naszych koleżanek i kolegów doradców podatkowych z Ukrainy z pytaniem o oczekiwane przez nich formy wsparcia.

 

Prezydium

Krajowej Rady Doradców Podatkowych


WAŻNE! Aktualne informacje na temat akcji pomocy są dostępne na stronie KIDP w zakładce UKRAINA

DATA PUBLIKACJI: 2022-02-28 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x